Kontaktné údaje

Telefón + 421 918 839 806
E-mail pietro.biblico@gmail.com
Facebook Pietro Biblico
Web www.pietrobiblico.sk

Bankové spojenie

Banka Slovenská sporiteľňa
IBAN SK28 0900 0000 0050 7779 0322

Firemné údaje

Názov Pietro Biblico, s.r.o.
Konateľ Mgr. Martina Ďubeková
Sídlo ul. ČSA 1861/3A, 026 01 Dolný Kubín, Slovensko
IČO 50 001 965 dňa 16.10.2015
DIČ 2120143795
IČ DPH SK2120143795
Obchodný register Okresný súd Žilina, Sro, vložka č. 64459/L
 

#Prečo kupovať u nás


 

#Náš príbeh


Na začiatku to bola len záľuba jedného mladého muža čítať citáty. Po čase tento muž pár z nich posunul svojmu kamarátovi, ktorý mal firmu na výrobu darčekových predmetov. Písal sa rok 2008 a nesmelo sa spýtal kamaráta, či je možné dať si navrhnúť vlastné výrobky a on súhlasil:) Malá investícia vo výške priemerného mesačného platu do jeho firmy mala úspech. Nešlo o to zarobiť, išlo o to dať tie veci vonku,....hrialo to pri srdci...a tak to nejak pomaličky išlo aj nešlo.


Zlom nastal až vtedy, keď tento mladý muž začal čítať Bibliu. Bol ňou fascinovaný. Napriek svojim predsudkom zistil, že sa v tejto knihe kníh nachádza studnica múdrosti, ktorú dovtedy nepoznal. Úplne ho to pohltilo. Nič lepšie dovtedy nečítal. Zašiel do kníhkupectiev a pýtal si citáty z Biblie a horko ťažko našiel 2- 3 knižky, ktoré však nespĺňali jeho očakávania. Povedal si: „vydám vlastné“:)... pripadalo mu to úžasne a zároveň sa cítil toho nehodný. Tentokrát čítal knihu kníh ešte sústredenejšie a dlho zbieral, triedil, a usporadúval citáty...až to napokon zhotovil. S nadšením obišiel tie najväčšie vydavateľstvá, a potom aj tie menšie ....a nič...stretol sa s nepochopením. Nevedeli kto to je, a prečo by mu to vôbec mali vydať. Nevzdával sa a napokon našiel niekoho kto ho v tomto podporil. Bola to firma Zaex. Vzájomná dôvera prerástla v skvelý obchodný vzťah až spoločne vydali malé knižočky so sympatickou postavičkou, ktorú nazvali Timotej.

Tieto malé knižočky jestvujú doposiaľ, no príbeh pokračoval a tento už nie tak mladý muž chcel tieto knižočky posunúť ďalej za hranice - do Poľska. Našiel prekladateľku, ktorá mala pre neho a jeho projekt plné pochopenie a bola z neho nadšená. Časté stretávanie, vzájomné pochopenie... a priateľstvo sa premenilo v lásku a tak sa stali z týchto dvoch ľudí manželia:) Spojil ich projekt „Timotej“ V čase keď sa píšu tieto riadky ich Boh požehnal synom, ktorému sa chystajú dať meno Timotej :) ...a ich spoločný projekt pokračuje ďalej:)


Cieľom našej firmy je šíriť radosť z hodnotných darčekov. Každým zakúpením tovaru nám zákazníci potvrdzujú, že máme v tomto pokračovať. Sľubujeme, že vaša investícia do nás sa postará o ďalší krásny tovar, ktorý často tvoríme spoločne s vami.


S prianím všetkého dobrého do Vášho života Vám prajú

Ďubekovci:)

#Naše logo

Pečať
Je pre nás symbolom záruky a kvality. Kedysi pradávno sa takáto pečať používala na overovanie dôležitých dokumentov. Červená farba pečate symbolizuje vášeň a lásku s ktorou vo firme pracujeme. Touto pečaťou chceme ručiť, že to na čom sme sa dohodli platí. Chceme ručiť, že naše výrobky sú kvalitné a keby sa aj stalo, že niekto prejaví nespokojnosť, ochotne mu umožníme tento tovar, či službu kedykoľvek vrátiť.
Prekryté písmená PB
sú akronymom počiatočných písmen Pietro Biblico, ktoré tvoria aj názov firmy.
Pietro Biblico ako názov firmy
Pietro je gréckeho významu čo znamená „skala...“ Tak pevní ako skala by sme chceli byť vo svojich záväzkoch voči všetkým, s ktorými spolupracujeme alebo budeme spolupracovať.
Biblico po preklade do slovenčiny znamená biblický. Chceme budovať firmu, ktorá je postavená na biblických princípoch.
Pietro Biblico týmto názvom si neustále chceme pripomínať čo je primárnym cieľom našej firmy. Chceme ponúkať hodnotné darčeky, ktoré medzi ľuďmi budú rozmnožovať lásku a dobro. Nastavili sme si vysoký ideál a budeme sa ho snažiť naplniť tak, ako to len bude možné.
Pietro Biblico ako pseudonym
tento pseudonym používame pri tvorbe našich kníh, tlačovín, brožúrok. Vyhýbame sa pojmu autor a používame pojem „zostavil pre vás“, pretože autorom sú často viacerí ľudia a nie je to dielo len jedného človeka.
Biblický citát Mk 16,15
...raz, pri pocite nehodnosti ísť ďalej v tomto projekte, vzal tento zberateľ citátov do rúk bibliu. Pýtajúc sa samého seba - a hlavne Toho, ktorý ho stvoril - zo zatvorenými očami otvoril náhodne bibliu a prosil o odpoveď, ....prstom náhodne zašiel do stredu stránky. Otvoril oči a prst mu ukazoval na verš Mt 16,15. To, čo tam uvidel napísané, ho s bázňou donútilo prijať svoje poslanie. Bolo tam napísané: „Choďte do celého sveta a šírte evanjelium“
Odvtedy je odkaz na tento citát - Mt 16, 15 zapísaný aj v logu firmy:)